Synagoga

Stavba synagogy v Litomyšli byla zadána 26. května 1909 staviteli Antonínu Bebovi, vznikla podle projektu architekta a stavitele Čeňka O. Staňka z Vysokého Mýta. Zadala ji izraelská náboženská obec v Litomyšli a rozhodla, že za ni zaplatí 24 500 Kč.

Na parcele Bernardka č.298 se stavělo asi jeden rok, nakonec budova stála 46 000 Kč.

Synagoga byla v románsko-maurském slohu. Měla hlavní loď, předsíň a dvě věže. Na základy byl použitý lomový kámen, nad zemí cihly. Tloušťka zdí se pohybovala od 80 cm do 120 cm. Uvnitř bylo několik druhů dlažeb, na ploše svatostánku to byla dlažba mozaiková, kamenné části byly z pískovce (hořického a budislavského).

První světová válka synagogu nepoškodila, ale druhá ano. Není ovšem známo, jak moc. Po roce 1945 byla budova velmi dobře opravena. V 50. letech v ní bylo skladiště stavebního materiálu. V letech 1956-57 tam byl výprodej partiového zboží. Tehdy už veškeré vybavení v synagoze chybělo (podle údajů paní Jeníčkové z Budislavi).

Bourání začalo v roce 1968. Zápisy o tom, za jakých okolností došlo k bourání, v archivech nejsou.

Václav Pechanec


Pramen: Dana Christianová - Synagoga v Litomyšli 1. část (seminární práce 1994/95, Škola restaurování a konzervačních technik Litomyšl)