Slovo úvodem

V září 2002 jsem se se svými žáky připojila k projektu Židovského muzea v Praze. Začali jsme hledat pamětníky předválečné doby a zaznamenávat jejich vzpomínky na židovské spoluobčany, kteří se stali obětmi holocaustu. Výsledkem byla publikace s názvem Zmizelí sousedé – sborník vzpomínek na litomyšlské židy sebraných žáky Základní školy Zámecká, Litomyšl. Po prvním vydání v červnu 2003 se jen zaprášilo. Následoval dotisk, pak druhé rozšířené vydání, pak vydání v anglickém jazyce a další český dotisk. Z dosud opomíjené části dějin města se stala záležitost významná. Děkujeme za to všem, kteří byli ochotni si s námi o svých židovských kamarádech, spolužácích, sousedech či známých povídat, a všem, kteří nás v našem úsilí podporovali.

Manželé Řehůřkovi připravili nejen knižní podobu sborníku, ale následně také jeho podobu elektronickou, kterou v roce 2022 inovovali.

Naši Zmizelí sousedé si v žádném případě nenárokují dokonalost, neomylnost či historickou přesnost. Opírali jsme se o orální historii, tedy o lidskou paměť. Do publikace jsme vložili jen ty informace, které jsme slyšeli z více zdrojů, a ty, které jsme dokázali ověřit v písemných pramenech.

Dobře víme, že mnoho věcí tu chybí a že většina židovských rodin zůstala mimo. Důvod je zřejmý – nepodařilo se nám v jejich případě najít ty správné pamětníky, nebo jsme se dostali pouze ke kusým vzpomínkám, které na kapitolu ve sborníku nestačily. Proto máme radost, když se čas od času ozve někdo s nabídkou na doplnění textu. Ať již slovem, či dokumentem. Elektronická forma dovoluje nové informace kdykoli vložit - vždy se jménem zdroje a datem získání.

Věříme, že tyto webové stránky pomohou uchovat památku na lidi, kteří se ničím neprovinili, a přece byli posláni na smrt. Věříme, že jsme svou prací alespoň trochu přispěli k tomu, aby se úcta k obětem nacistického rasového pronásledování stala součástí kultury naší společnosti.

Dagmar Burdová, květen 2022

Město Litomyšl

Internetové stránky vznikly za podpory Města Litomyšle. Děkujeme.