Seznam obětí - archiv památníku Terezín

Transport Cf - 5. 12. 1942 do Terezína

Příjmení Jméno Bydliště Datum narození Transport z Terezína - osobní číslo
Bergmann Georg (Jiří) Litomyšl 107 14.09.1912  
Bergmann Karel      
Bergmann Cornelia Litomyšl 107 12.02.1886 Cr - 1206
Frey Hermina Litomyšl 113 12.09.1875 Dr - 548
Frey František Litomyšl 113 05.11.1904 Cq - 1937
Frey Viktor      
Friedová Adolfina Mařákova 563, Litomyšl 05.11.1906 Dr - 550
Friedová Hana Mařákova 563, Litomyšl 11.02.1931 Dr - 555
Fried Ladislav      
Friedová Ida Litomyšl 141 17.08.1887 Cr - 121
Sladkus Jiří Litomyšl 517 26.04.1922 Dl - 1904
Sladkus Rudolf Litomyšl 512 06.08.1889 Dr - 1885
Sladkusová Berta Litomyšl 512 25.08.1889 Dr - 1884
Sgall Milan Litomyšl 418 05.05.1934 Dm - 4724
Sgall Ota Litomyšl 418 30.03.1894 Dm - 4725
Sgallová Bedřiška Litomyšl 418   Dr - 1856
Sgallová Micie Litomyšl 418 02.08.1911 Dm - 4726
Stolz Milan Litomyšl 24 25.11.1894 Dr - 1182
Stolzová Emilie Litomyšl 11 15.01.1903 Cr - 1183
Štolc Josef Litomyšl 44 14.04.1927 Cr - 1184
Štolc Zdeněk Litomyšl 140 21.08.1921 Dl - 2294
Štolcová Věra Litomyšl 21.08.1921 Dl - osvobozena v Neuengamme
Stolz Oskar Litomyšl 140 07.02.1892 Dl - 2158
Stolzová Anna Litomyšl 140 23.11.1896 Dl - 2157
Finger Rudolf Litomyšl 638 26.02.1877 Dm - 3498
Fingerová Irma Litomyšl 638 23.05.1884 Dm - 3499
Fischer Rudolf Litomyšl 486 28.06.1870 osvobozen v Terezíně
Neumann Adolf Jachrad 16, Litomyšl 09.02.1918 Dr - 1485
Neumann Filip Jachrad 16, Litomyšl 04.03.1878 Cq - 1905
Neumannová Jarmila Jachrad 16, Litomyšl 25.08.1920 Cq - 1909
Neumannová Marie Jachrad 16, Litomyšl 10.01.1905 osvobozena v Terezíně
Turečková Antonie      
Eisner Eduard Litomyšl 563 09.03.1892 Cr - 1202
Eisnerová Helena Litomyšl 563 06.02.1895 Cr - 1203
Eisnerová Berta Litomyšl 279 25.02.1881 Dm - 3493
Eisner Leopold      
Eisnerová Flora / Květa Litomyšl 463 06.01.1933 / 1923 Cr - 1195
Eisnerová Eva Litomyšl 563 26.12.1926 Cr - 1204
Breitenfeld        
Popper Hugo Litomyšl 463 23.09.1879 Dr - 1660


V transportu Cg jsou pod číslem:
199 - Frey Viktor, nar. 10.04.1901, Litomyšl 113, zem. 23.06.1944 v Terezíně
200 - Freyová Eva / Dušková, nar. 23.03.1930, Litomyšl 113, transport Eq, osvobozena v Lenzingu
201 - Freyová Margareta, nar. 27.04.1909, Litomyšl 113

Poznámka: Viktor Frey, nar. 10.04.1901 šel až druhým transportem Cg. Zemřel v Terezíně 23.06.1944.

Transport AAw - 03.08.1942 Praha:
244 - Fischerová  Eleonora, nar. 23.10.1902
245 - Fischerová Anita, nar. 13.07.1930
Transportem Ds odeslány obě 18.12.1943 do Osvětimi
Eleonora - osvobozena v Osvětimi
Anita - osvobozena v Guttau

Faul Rudolf, nar. 16.04.1926, transportem Dg 09.12.1942 z Pardubic do Terezína, transportem Ek 28.09.1944 poslán do Osvětimi, kde zahynul.
O jeho zatčení gestapem se naše údaje nezmiňují.

Východní transporty:
Cq - 20.01.1943 do Osvětimi
Cr - 23.01.1943  do Osvětimi
Dl - 06.09.1943  do Osvětimi
Dm - 06.09.1943  do Osvětimi
Eq - 12.10.1944  do Osvětimi
Dr - 15.12.1943  do Osvětimi

Pokud není uvedeno, že přežil, znamená to, že dotyčná osoba zahynula v Osvětimi (na východě).