Jak jsme vypravili knížku do světa

Na začátku školního roku 2002 jsme my, žáci sedmého ročníku 1. základní školy v Litomyšli, začali pracovat na projektu Zmizelí sousedé.

Práce spočívala v tom, že jsme chodili za lidmi a oni nám vyprávěli o židech, kteří byli jejich příbuzní, sousedé, známí,...

Z toho, co nám pověděli, jsme sepsali spoustu příběhů a ty vyšly v knížce, která se jmenuje podle celého projektu: "Zmizelí sousedé".

Křest této knížky se konal 26. června 2003 v 17 hodin v budově Městského muzea. Byli pozváni všichni pamětníci, kteří nám vyprávěli příběhy, podle kterých kniha vznikla. Pozvali jsme také rodiče, učitele, známé a všechny, kteří nám pomáhali, přišla ale i celá řada "cizích lidí". Bylo jich dohromady snad sto. Křest zahájila paní učitelka Burdová, která nás celým projektem vedla. Po té jsme nastoupili my, autoři, a každý z nás přečetl úryvek ze svého příběhu. Hudební doprovod nám zajistil pan učitel Libor Kazda.

Závěrečný potlesk byl docela hlasitý, tak doufáme, že se křest knihy všem, kteří tam byli, líbil. A že se bude stejně líbit i knížka. Jako poděkování jsme dali jeden výtisk každému "našemu pamětníkovi", sponzorům a rodičům. Zájemci si mohli knížku na místě koupit - k naší velké radosti se bleskurychle prodalo všechno, co jsme nabízeli. Ještě že jsme schovali 20 výtisků pro Informační centrum! Ty jsou ale dnes už také vyprodány.

Markéta Zrůbková, Lenka Škeříková